Het was in de vijftiger jaren dat Lion Paul van Hessen uit Den Haag neerstreek op het eiland Goeree-Overflakkee om in Sommelsdijk een fabriek te starten om darmen te verwerken. Hij speelde daarmee in op de toenmalige agrarische cultuur. Goeree-Overflakkee was in die tijd een geïsoleerd gebied, slechts met twee veerponten te bereiken, en het eiland was nog maar net bezig de enorme materiële, maatschappelijke en geestelijke schade van de februariramp uit 1953 te boven te komen.

Om darmen te verwerken is veel water nodig. Paul van Hessen kwam in vanzelfsprekend contact met de directeur van het waterleidingbedrijf Felix Geerling, en naast zakelijke gesprekken werd ook het idee geboren om een Lionsclub op Goeree-Overflakkee op te richten. 1 maart 1957 werd het charter uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel Spee in Sommelsdijk en Felix werd de eerste president.

 

Felix en Paul vieren de uitreiking van het charter

 

 

Het zou tot 1964 duren voor de brugverbinding via het Hellegatsplein tot stand kwam en Goeree-Overflakkee “ontsloten” werd. Met deze ontsluiting zette ook een verandering in van  de agrarische cultuur waardoor de darmenfabriek van Paul niet goed meer aansloot op de bedrijfsvoering. In 1971 werd de fabriek opgeheven en zette Paul zijn activiteiten elders, onder andere in China, voort. In 1973 overleed Felix. Paul bleef intensief contact houden met zijn “peteclub” en was met Nina een graag geziene gast op lunches en hoogtijdagen. Hij richtte kort voor zijn overlijden in 2000 de “Paul van Hessenstichting” op die bij wil dragen aan culturele evenementen op Goeree-Overflakkee.